TEATED

NB! Piirangud koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.

Huviharidus- ja tegevus, täiendkoolitus ja täiendõpe siseruumides

Kehtestada grupipiirang 10 inimest ning huvitegevusi tuleb läbi viia hajutatult. Kehtima hakkab maski kandmise või nina ja suu katmise kohustus üle 12-aastastele; lähtuda tuleb mõistlikkuse printsiibist. Kehtib 2+2 reegel. Reegel tähendab, et rühmas saab koos olla 10 inimest, kes peavad hoidma teistest kahemeetrist vahemaad. Nimetatud piirangud ei laiene koos liikuvatele või viibivatele perekondadele.

Sporditegevus sisetingimustes

Grupitreeninguid tohib läbi viia 10-stes gruppides, näiteks kehtib see aeroobika saalitrennides ja muus taolises treeningtegevuses.

NB! Saku Valla Kultuurikeskuse huviringidesse saab registreerida ARNO keskkonnas.

Ringi juurest on võimalik kohe ARNOsse suunduda, et ennast või lapsi huviringidesse kirja panna. Valida on mitme valdkonna vahel. Meelepäraseid tegevusi leiab nii mudilane kui ka seenior.

Tutvu ringidega Saku Valla Kultuurikeskuse uuel kodulehel: http://www.sakuke.ee/

 

 

NB! Alates jaanuarist 2020 toimub valla sotsiaaltöötaja vastuvõtt iga kuu teisel neljapäeval AINULT EELREGISTREERIMISEL. Registreerida tuleks hiljemalt vastuvõtunädala teisipäeval kas vallavalitsuse sotsiaalhoolekandespetsialisti Anne Mosese juures tel. 516 4336 või Kiisa Vabaajakeskuse administraatori juures.